Breeding

Om Aethlings…
I januari 2009 registrerades kennelnamnet Aethlings, innehavare är jag, Leona Örtenberg, och min mor, Ulrika Örtenberg, rasen är berger des pyrénées à face rase. Min barndom och uppväxt har till stor del präglats av mina föräldrars kattuppfödning, Merlions, följaktligen har mitt intresse för avel alltid funnits. Även om jag inte har haft huvudansvaret för kattuppfödningen, har jag ändå varit en stor del av den, särskilt när ”min” katt hade kattungar. Då fick hon bo inne hos mig och jag tog hand om allt, oavsett om det innebar glädje eller sorg. Att registrera ett kennelnamn kändes som ett naturligt steg för både mig och min mor, då Merlions var upptaget blev det istället Aethlings.

Planer…
I dagsläget har kenneln en tik, min Mide. Tanken var att min mors belgartik Fala skulle gå i avel, men då båda hennes syskon inte längre finns, till en följd av epilepsi i ung ålder, försvann de planerna snabbt. Tack och lov har Fala inte visat några tecken på epilepsi över huvudtaget, vi hoppas att det kommer fortsätta så. Fala är idag kastrerad och är Mides allra bästa kompis.

Syftet med en kull är främst att få fram hundar som lämpar sig väl till träning och aktiva liv, med allt vad det innebär. Tanken är förstås att själv behålla en avkomma. Vår livsstil är en sådan där hundarna får följa med på i princip allt vi gör, vilket gör att kraven är höga på hälsa, temperament och konstruktion. Men kraven kommer alltid att ligga inom rasens gränser och ramar – vi eftersträvar rastypiska individer. För oss är en rastypisk berger en hund som är full av glädje, påhittighet och nyfikenhet. Som besitter förmågan till att kunna arbeta med nästintill vad som helst. Fullt ös – medvetslös! när det gäller och efter dagens äventyr blir en mysig gosvovve hemma i kvällssoffan.

Avel…
Höftledsdysplasi…

Det största problemet är HD, höftledsdysplasi. I dagsläget behöver inte bergern ett röntgenresultat för att få registrera avkommorvilket tidigare var fallet. Tyvärr är det en missvisning av hur der ser ut med HD hos populationen. Långt ifrån alla röntgas, särskilt inte i hemlandet Frankrike; där majoriteten av avelsmaterialet hämtas. Av de som har röntgats är ca 19% (Avelsdata, 13-12-23) av face raserna behäftade med HD. Hos poil long är det något högre, där ligger det på ca 37% (Avelsdata, 13-12-23). Dock bör det påpekas att export sker och dessa röntgenresultat registreras inte hos SKK. Det bör även lyftas fram att de behäftade individerna oftast går att härleda till vissa specifika linjer och avelsdjur.

Det verkar bli allt vanligare att enbart göra en avläsning hos franska rasklubben (Réunion des Amateurs de Chiens Pyrénéens, RACP), vilket kan bli än mer missvisande då deras avläsningsresultat skiljer sig. Men enbart åt ett håll, de är bättre i Frankrike. Individer som enligt SKKs avläsning är HD-behäftade kan vara fria i Frankrike – trots att vi har samma graderingssystem. Att tänka på är att avläsarna i Frankrike är veterinärer, anlitade av rasklubben, det sker alltså inte någon bunden, opartisk central avläsning. SKK ser inte med ett gott öga på att svenskägda och SKK-registrerade hundar får röntgenbilder avlästa i ett annat FCI-land, det är nämligen inte tillåtet enligt FCIs regelverk.

På grund av ovanstående, rekommenderar Aethlings valpköpare att ställa som krav på uppfödare att föräldrarna ska vara svenskavlästa (om det gäller svenskregistrerade individer) – oavsett vilken kennel det gäller.

Patella luxation…
Fall av patella luxation finns hos bergern, dessa är dock ett fåtal och återfinns nästan enbart hos poil long. Därmed inte sagt att face rasen är fri, den korthåriga varianten kommer trots allt ur den långhåriga, dessa korsavlas dessutom. Det finns ingen orsak till oro för patella luxation, men det är något att vara observant på.

PRA…
PRA har observerats i ett par distinkta linjer, som tyvärr fortsätter att gå i avel, dessa finns även i Sverige. I dagsläget finns inget DNA-test för PRA hos bergern, den specifika mutationen är inte heller fastställd. Studier ska ha gjorts, dessa kunde dock inte kartlägga något. PRA har en recessiv arvsgång vilket gör att det utan DNA-test är svårt att komma tillrätta med, det är även svårt att veta utbredningen. Oavsett om en hund är tänkt att vara familje-, tävlings- eller avelshund är det viktigt att kolla upp linjerna och nysta så långt bak det går.

Inavelsgrad…
Höga inavelsgrader finns det hos bergern, vilket på ett sätt inte är förvånande med tanke på den begränsade avelsbasen. SKKs rekommendation är att inte gå över 6,25%, vilket är kusinparning, hos bergern är det inte alltför ovanligt med grader mellan 10-20%, ibland ännu högre. Beträffande höga inavelsgrader gäller det att inte bara titta på kombinationen i sig, utan även på individerna. Föräldrarna kan i sig vara inavlade, utan att det blir inavel mellan dem. Vilket är en rätt vanlig företeelse hos bergern.

En hög inavelsegrad behöver automatiskt inte vara enbart negativ, men det är viktigt att veta vad föräldrarna bär på. Det är trots allt genom linjeavel de allra mest homogena (både när det gäller utseende och beteende) individerna fås fram. Men riskerna för att negativa och recessiva anlag ska slå igenom ökar markant. Däremot är det förstås eftersträvansvärt att hela tiden utöka den befintliga avelsbasen, och därmed hålla så låga inavelsgrader som möjligt.

HÄR har jag skrivit lite mer om inavelsgrader och hur de senaste åren har sett ut kombinationsmässigt.

Mentalitet…
Mer information kommer.

 

Våra egna avelsdjur kommer att vara:

  • MH- eller BPH-beskrivna
  • HD- och AD-röntgade
  • Ögonlysta
  • Patellakollade

Kontakt…
Frågor, funderingar och dylikt? Du är varmt välkommen att höra av dig, min (Leona) mejladress är leona.ortenberg@gmail.com. Utförligare kontaktuppgifter finns här.

Nyfiken på rasen och vill hälsa på? Kenneln är belägen i Linköping, alldeles intill E4:an, två timmar sydväst om Stockholm och tre timmar nordost om Göteborg.

 

Kennel Aethlings